Kursevi za osnovce

Namenjeni su deci do 8. razreda osnovne škole. U grupama je od 3 do 6 polaznika.

više

Kursevi za tinejdžere

Postoje razlčiti nivoi za ovaj uzrast  tj. od početnog do naprednog (visokog).

više

Kursevi za odrasle

Organizuju se po dogovoru, u večernjim časovima ili vikendom.

više

Poslovni engleski

Osnovni kurs i napredni kurs.

više

Međunarodni ispiti

Priprema za međunarodne ispite.

više

Konverzacijski kurs

TEME : film, kultura, umetnost, ...

više

Kursevi za osnovce

 

Namenjeni su deci od 1. do 8. razreda osnovne škole.

Po grupama su raspoređeni prvenstveno po znaju i uzrastu.

Vodimo računa da dete ne potcenimo ali i ne precenimo, već da ga motivišemo da zavoli strani jezik i s lakoćom ga savlada.

Grupe su od 3 do 6 polaznika

Kurs traje cele školske godine sa fondom časova od 66 do 68, od po 60 minuta.

Sa starijim osnovcima radimo postepenu pripremu za Kembridž ispite.