CENE - Nemački

Smatramo da su naše cene korektne i pristupačne, a s druge strane nama omogućavaju da održimo kvalitet nastave.

 

Fond časova nedeljno Fond časova u školskoj godini Cena kursa Mesecna rata 1/10
KURS ZA OSNOVCE 2 x 60 min 67 45895 4589,5
NAPOMENA

Popusti: 5% za članove porodice

     10% za polaznike koji upišu dva jezika

     10% za uplatu celokupnog iznosa u roku od mesec dana od početka kursa

Maksimalan pospust je 20%

U cenu je uračunato:

 -       Testiranje pre kursa

 -       Nastava, testovi i izveštavanje tokom kursa

 -       Dodatni kopirani materijal

 -       Završni ispit i sertifikat

 Fond časova nedeljno  Fond časova u školskoj godini  Cena kursa  Mesecna rata 1/10
KURS ZA TINEJDŽERE 2 x 60 min 67 45895 4589,5
1 x 90 min 31 32000 3200
NAPOMENA

Popusti: 5% za članove porodice

     10% za polaznike koji upišu dva jezika

     10% za uplatu celokupnog iznosa u roku od mesec dana od početka kursa

Maksimalan pospust je 20%

U cenu je uračunato:

 -       Testiranje pre kursa

 -       Nastava, testovi i izveštavanje tokom kursa

 -       Dodatni kopirani materijal

 -       Završni ispit i sertifikat

  Fond časova nedeljno Fond časova u 3 meseca Cena kursa Mesecna rata 1/3
KURSEVI ZA ODRASLE 2 x 90 min 24 225 75
one to one 1 x 90 min Cena po času     15
NAPOMENA

Cene su navedene u evrima. Plaćanje se vrši u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu Narodne banke Srbije na dan uplate.