Kursevi za osnovce

Namenjeni su deci do 8. razreda osnovne škole. U grupama je od 3 do 6 polaznika.

više

Kursevi za tinejdžere

Postoje razlčiti nivoi za ovaj uzrast  tj. od početnog do naprednog (visokog).

više

Kursevi za odrasle

Organizuju se po dogovoru, u večernjim časovima ili vikendom.

više

Intenzivni kursevi

Ovi kursevi se organizuju u trajanju od 5 nedelja.

više

Kursevi za tinejdžere

 
Postoje razlčiti nivoi za ovaj uzrast  tj. od početnog do naprednog (visokog).
 
Nudimo dve varijante kursa:
1. Kurs po programu nemačkog izdavača uz istovremno praćenje školskog programa. Ovakav način rada pomaže deci ne samo da savladaju školsko gradivo vecć i da značajno unaprede svoje znanje nemačkog jezika.
 
 
2. Kurs koji isključivo prati program nemačkih izdavača, a cilj nam je da su vaša deca tokom nastave aktivna i motivisana da koriste nemački jezik. Kroz ovakve kurseve pripremamo vaše tinejdžere za polaganje međunarodnih ispita na Goethe institutu:  Zertifikat Deutsch B1, Goethe Zertifikat B2 i Goethe Zertifikat C1.

Kod polaznika koji su u kontinuitetu učili jezik fokusiramo se na konverzaciju.

Pomažemo im da već stečeno znanje sistematizuju i primene u govoru.
 
primaabc
 
bestefreunde
 
motive